Brüt tasarruf (cari Milli Para Birimi) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Brüt tasarruf (cari Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Brüt tasarruf daha az toplam tüketim artı net transferleri gayri safi milli gelir olarak hesaplanır. Veri mevcut yerel para birimi cinsinden.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ulusal hesaplar: Yerel para birimi cari fiyatlar: Toplu göstergeleri