Brüt sermaye oluşumu (sabit 2005 ABD$) Kaynak:

Brüt sermaye oluşumu (sabit 2005 ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Brüt sermaye oluşumu (eski gayri safi yurtiçi yatırım) ekonomi duran varlıklar artı stoklar düzeyinde net değişim eklemeler ilişkin harcamalar oluşur. Sabit varlıklar vardır arazi geliştirme (çit, hendek, drenaj, vb.)

Yorumlar: Not: Veri Ödemeler Manuel IMF Dengesi (BPM6) altıncı sürümü dayanmaktadır ve sadece 2005 ten itibaren mevcuttur. Merchanting mal ve hizmetler için gelen yeniden sınıflandırılmıştır.

Notlar:

Yöntem:

Kaynak:

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: