Brüt sermaye oluşumu (cari ABD$) Kaynak:

Brüt sermaye oluşumu (cari ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Brüt sermaye oluşumu (eski gayri safi yurtiçi yatırım) oluşur harcamaları üzerinde eklemeler sabit varlıkların ekonomiye artı net değişim seviyesi stok. Duran varlıklar arazi geliştirme (çit, hendek, drenaj, vb.) vardır

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak:

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: