Brüt sabit sermaye oluşumu (% GSYH) Kaynak:

Brüt sabit sermaye oluşumu (% GSYH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Gayri safi sabit sermaye oluşumu (eski gayri safi yurtiçi sabit sermaye yatırımları) arazi geliştirme (çit, hendek, drenaj, vb.) içerir

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak:

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: