Brüt katma değer de faktör maliyeti (mevcut Milli Para Birimi) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Brüt katma değer de faktör maliyeti (mevcut Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Brüt değer faktör fiyatlarıyla ekledi (eskiden faktör fiyatlarıyla GSYİH) değeri, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde katma toplamı olarak elde edilir. Eğer değeri bu sektörlerin katma alıcı değerleri hesaplanır, brüt değer faktör maliyet GSYİH net ürün vergilerin çıkarılması ile elde edilir ekledi. Veri mevcut yerel para birimi cinsinden.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: Yerel para birimi cari fiyatlar: Toplu göstergeleri