Brüt katma değer de faktör maliyeti (cari ABD$) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Brüt katma değer de faktör maliyeti (cari ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Brüt değer faktör fiyatlarıyla ekledi (eskiden faktör fiyatlarıyla GSYİH) değeri, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde katma toplamı olarak elde edilir. Eğer değeri bu sektörlerin katma alıcı değerleri hesaplanır, brüt değer faktör maliyet GSYİH net ürün vergilerin çıkarılması ile elde edilir ekledi. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: US$ cari fiyatlar: Toplu göstergeleri