Borç bağışlama hibe (cari US$) Kaynak: Kalkınma Yardımı işbirliği ve Ekonomik Kalkınma için Organizasyon Komitesi.

Borç bağışlama hibe (cari US$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Borç bağışlama hibe veri borç, borçlu ve alacaklı arasındaki bir anlaşma ile iptal edilmiş ve non-ODA borç net bugünkü değer bir azalma ayrıcalıklı erteleme veya refinansman elde de kapsamaktadır. Veri ödeme olarak ve ikili ve çok taraflı tüm donörler akar kapak. Veri cari AMERİKAN Doları. Bölgesel ve tanımlanmamış ayırmalarını veri toplama dışındadır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Kalkınma Yardımı işbirliği ve Ekonomik Kalkınma için Organizasyon Komitesi.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Resmi kalkınma Yardımları