Borç affı ya da azaltma (cari ABD doları) Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Borç affı ya da azaltma (cari ABD doları)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Borç affı ya da indirimi borç stoku değişim borç affı ya da azalma ortaya koyuyor. Çıkararak borç affetmiş ve borç toplama borç stokunun azaltılması ile elde edilir. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar: Not: Veri Ödemeler Manuel IMF Dengesi (BPM6) altıncı sürümü dayanmaktadır ve sadece 2005 ten itibaren mevcuttur.

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Dış borç: Borçları, reschedulings, vb.