Birincil gelir makbuzları (BoP, mevcut ABD$) Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Birincil gelir makbuzları (BoP, mevcut ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Birincil gelir makbuzları çalışan tazminatı ikamet yurtdışında çalışan işçiler için ödenen ve yatırım gelirleri (doğrudan yatırım gelirleri, portföy yatırımları, diğer yatırımlar ve rezerv varlıklar üzerinde giriş) bakın. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ödemeler Dengesi: Cari Hesap: Mal, hizmet ve gelir