Belgeleri ihracat (sayı) Kaynak: Dünya Bankası, proje İş Yapıyor (http://www.doingbusiness.org/).

Belgeleri ihracat (sayı)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Tüm belgeleri ihracat mal için yük başına gerekli kaydedilir. Sözleşme zaten kabul edilmiş olduğu ve her iki taraf tarafından imzalanır. Belgeler bakanlıklar, gümrük yetkilileri, liman ve konteynır terminal yetkilileri tarafından izni için gerekli sağlık ve teknik denetim kurumları ve bankalar dikkate alınır. Ödeme Kredi Mektubu, tüm belgeleri verilmesi için bankalar tarafından zorunlu ya da Kredi Mektubu güvenliğini de dikkate alınır. Gönderi başına yenileme (örneğin, bir gerektirmeyen her yıl yenilenen bu belge ve yıllık vergi güvenlik belgesi) dahil değildir.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Dünya Bankası İş Yapmak zaman ve maliyet hariç diğer tarifeler için) ve deniz yolu ile malların standart bir kargo ithalat ihracat işleri ile ilgili önlemler. Zaman ve maliyet tamamlamak için gerekli her resmi işlem için ihraç ve ithal mallar kaydedilen

Kaynak: Dünya Bankası, proje İş Yapıyor (http://www.doingbusiness.org/).

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: , Özel Sektör Ve Ticaret: Ticareti kolaylaştırma