Banka sermayesi aktifler oranı (%) Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Küresel Finansal İstikrar Raporu.

Banka sermayesi aktifler oranı (%)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Varlıklar için banka sermaye banka sermaye oranı ve toplam aktif saklı tutar. Sermaye ve rezerv para sahiplerinin katkılarıyla, akçe, genel ve özel kanunlar, hükümler ve değerleme ayarlamaları vardır. Sermaye içerir tier 1 sermaye (ödenmiş hisse senetleri ve hisse senetleri), ortak bir özelliği, tüm ülkelerin bankacılık sistemleri ve toplam yasal sermaye içeren çeşitli belirtilen tür sermaye benzeri borçlanma araçlarına olan ihtiyacı değil, geri ödemesi ise fonlarına gerekli korumak için minimum sermaye düzeyi (bu oluşturan tier 2 ve tier 3 sermaye). Toplam varlıklar tüm finansal olmayan ve finansal varlıklar vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: İkincisi risk ağırlıklı olmadan toplam aktif sermaye oranı. Sermaye toplam sermaye ve sektörel bilançoda raporlanan tutar olarak ölçülür

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Küresel Finansal İstikrar Raporu.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Mali Sektör: Varlıklar