Askeri harcamaları (% GSYİH) Kaynak:

Askeri harcamaları (% GSYİH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Askeri harcamaları verileri SIPRI türemiş NATO tanımını içeren tüm cari ve sermaye giderleri silahlı kuvvetleri de dahil olmak üzere barış gücü

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak:

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: