Asıl borçları, resmi alacaklılar (cari ABD doları) Kaynak:

Asıl borçları, resmi alacaklılar (cari ABD doları)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Uzun vadeli borç gecikmiş asıl kümülatif bazda anapara geri ödeme olarak bağlı ama ödememiş tanımlanır. Resmi alacaklılar arasında borç uluslararası kuruluşlardan krediler (çok taraflı krediler) ve devlet kredisi (karşılıklı krediler) içermektedir. Uluslararası kuruluştan kredi Dünya Bankası, bölgesel kalkınma bankaları, kredi ve kredi ve çok taraflı hükümetler arası ve diğer kurumlar vardır. Dışlanan fonları tek bir bağış hükümet adına uluslararası bir kuruluş tarafından yönetilen kredi vardır

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak:

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: