• 2005 PPP dönüşüm faktörü, GSYİH (Milli Para Birimi başına uluslararası $)
 • 2005 PPP dönüşüm faktörü, Özel Tüketim (Milli Para Birimi başına uluslararası $)
 • Düzeltilmiş net milli gelir (yıllık % büyüme)
 • Düzeltilmiş net milli gelir (sabit 2005 ABD$)
 • Düzeltilmiş net milli gelir (cari ABD$)
 • Düzeltilmiş net milli gelir kişi başına (yıllık % büyüme)
 • Düzeltilmiş net milli gelir kişi başına (sabit 2005 ABD$)
 • Düzeltilmiş net milli gelir kişi başına (cari US$)
 • Düzeltilmiş net tasarruf, hariç partikül emisyon hasar (% GSMH)
 • Düzeltilmiş net tasarruf, hariç partikül emisyon zarar (cari US$)
 • Düzeltilmiş net tasarruf da dahil olmak üzere partikül emisyon hasar (% GSMH)
 • Düzeltilmiş net tasarruf, dahil olmak üzere partikül emisyon zarar (cari US$)
 • Düzeltilmiş tasarruf: karbon dioksit hasar (% GSMH)
 • Düzeltilmiş tasarruf: karbon dioksit zarar (cari US$)
 • Düzeltilmiş tasarruf: tüketim sabit sermaye (% GSMH)
 • Düzeltilmiş tasarruf: tüketim sabit sermaye (cari US$)
 • Düzeltilmiş tasarruf: eğitim harcamaları (% GSMH)
 • Düzeltilmiş tasarruf: eğitim harcamaları (cari ABD$)
 • Düzeltilmiş tasarruf: enerji tükenmesi (% GSMH)
 • Düzeltilmiş tasarruf: enerji tükenmesi (cari US$)
 • Düzeltilmiş tasarruf: brüt tasarruf (% GSMH)
 • Düzeltilmiş tasarruf: mineral tükenmesi (% GSMH)
 • Düzeltilmiş tasarruf: mineral tükenmesi (cari US$)
 • Düzeltilmiş tasarruf: doğal kaynakların tükenmesi (% GSMH)
 • Düzeltilmiş tasarruf: net orman azalması (% GSMH)
 • Düzeltilmiş tasarruf: net orman tükenmesi (cari US$)
 • Düzeltilmiş tasarruf: net ulusal tasarruf (% GSMH)
 • Düzeltilmiş tasarruf: net ulusal tasarruf (cari US$)
 • Düzeltilmiş tasarruf: partikül emisyon hasar (% GSMH)
 • Düzeltilmiş tasarruf: partikül emisyon zarar (cari US$)
 • Tarım, katma değer (% GSYİH)
 • Tarım, katma değer (yıllık % büyüme)
 • Tarım, katma değer (sabit 2005 ABD$)
 • Tarım, katma değer (sabit, Milli Para Birimi)
 • Tarım, katma değer (cari YOĞUN)
 • Tarım, katma değer (cari ABD doları)
 • Ortalama ödemesiz yeni dış borç yükümlülükleri (yıl)
 • Ortalama faiz yeni dış borç yükümlülükleri (%)
 • Ortalama vade yeni dış borç yükümlülükleri (yıl)
 • Değişiklikler stoklar (sürekli Milli Para Birimi)
 • Değişiklikler stoklar (mevcut Milli Para Birimi)
 • Değişiklikler stoklar (cari US$)
 • ödemeler için kullanma fikri mülkiyet, ödemeler (BoP, current US$)
 • ödemeler için kullanma fikri mülkiyet, Makbuzlar (BoP, current US$)
 • Kimyasallar (% katma değer üretim)
 • Ticari bankalar ve diğer kredi (PPG + PNG) (NFL, mevcut ABD$)
 • Taahhütler, IBRD (COM, mevcut ABD$)
 • Taahhütler, IDA (COM, mevcut ABD$)
 • uygun koşullu borç ( % ) toplam dış borç)
 • Döviz kompozisyonu PPG borç, diğer bütün para birimleri (%)
 • Döviz kompozisyonu PPG borç, Deutsche mark (%)
 • Döviz kompozisyonu PPG borç, Euro (%)
 • Döviz kompozisyonu PPG borç, Fransız Frangı (%)
 • Döviz kompozisyonu PPG borç, Japon Yeni (%)
 • Döviz kompozisyonu PPG borç, Birden fazla para birimi (%)
 • Döviz kompozisyonu PPG borç, İngiliz Sterlini (%)
 • Döviz kompozisyonu PPG borç, SDR (%)
 • Döviz kompozisyonu PPG borç, İsviçre Frangı (%)
 • Döviz kompozisyonu PPG borç, ABD doları (%)
 • Cari Hesap dengesi (% GSYİH)
 • Cari Hesap dengesi (BoP, current US$)
 • Borç toplama (cari ABD$)
 • Borç bağışlama hibe (cari US$)
 • Borç affı ya da azaltma (cari ABD doları)
 • dış Borç servisi (PPG ve IMF, % ihracatının mal, hizmet ve birincil gelir)
 • Borç servisi dış borç, uzun vadeli (TDS, mevcut ABD$)
 • Borç servisi dış borç, özel nonguaranteed (PNG) (TDS, mevcut ABD$)
 • Borç servisi dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) (TDS, mevcut ABD$)
 • Borç servisi dış borç, toplam (TDS, mevcut ABD$)
 • Borç stoku azalma (cari ABD$)
 • Borç stoku denver da (cari US$)
 • Ödemeleri dış borç, uzun vadeli (DİS, mevcut ABD$)
 • Ödemeler dış borç, uzun vadeli + IMF (DİS, mevcut ABD$)
 • Ödemeler dış borç, özel nonguaranteed (PNG) (DIS, mevcut ABD$)
 • Ödemeler dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) (DIS, mevcut ABD$)
 • Tutarsızlık içinde harcama tahmini GSYİH (sabit Milli Para Birimi)
 • Tutarsızlık içinde harcama tahmini GSYİH (cari Milli Para Birimi)
 • EBRD, özel nonguaranteed (NFL, mevcut ABD$)
 • İhracat kapasitesini alma (sürekli Milli Para Birimi)
 • İhracatı mal ve hizmetler (% GSYİH)
 • İhracat mal ve hizmetler (yıllık % büyüme)
 • İhracatı mal ve hizmetler (BoP, mevcut ABD$)
 • İhracatın mal ve hizmetler (sabit 2005 ABD$)
 • İhracatın mal ve hizmetler (sabit Milli Para Birimi)
 • İhracatı mal ve hizmetler (güncel Milli Para Birimi)
 • İhracatın mal ve hizmetler (cari ABD$)
 • İhracatın mal, hizmet ve birincil gelir (BoP, current US$)
 • Dış denge üzerinde mal ve hizmetler (% GSYİH)
 • Dış denge üzerinde mal ve hizmetler (sabit Milli Para Birimi)
 • Dış denge üzerinde mal ve hizmetler (güncel Milli Para Birimi)
 • Dış denge üzerinde mal ve hizmetler (cari US$)
 • Dış borç stoku (% ihracatının mal, hizmet ve birincil gelir)
 • Dış borç stoku (% GSMH)
 • Dış borç stokları, uzun vadeli (DOD, mevcut ABD$)
 • Dış borç stokları, uzun vadeli özel sektör (Savunma Bakanlığı, mevcut ABD$)
 • Dış borç stokları, uzun vadeli kamu sektörü (DOD, mevcut ABD$)
 • Dış borç stokları, özel nonguaranteed (PNG) (DOD, mevcut ABD$)
 • Dış borç senetleri, kamu ve kamu garantili (PPG) (DOD, mevcut ABD$)
 • Dış borç stoku, kısa vadeli (DOD, mevcut ABD$)
 • Dış borç stoku toplam (DOD, mevcut ABD$)
 • Nihai tüketim harcamaları (sabit 2005 ABD$)
 • Nihai tüketim harcamaları (sabit Milli Para Birimi)
 • Nihai tüketim harcamaları (cari Milli Para Birimi)
 • Nihai tüketim harcamaları (cari ABD$)
 • Nihai tüketim harcamaları, vb. (% GSYİH)
 • Nihai tüketim harcamaları, vb. (yıllık % büyüme)
 • Nihai tüketim harcamaları, vb. (sabit 2005 ABD$)
 • Nihai tüketim harcamaları, vb. (sürekli Milli Para Birimi)
 • Nihai tüketim harcamaları, vb. (mevcut Milli Para Birimi)
 • Nihai tüketim harcamaları, vb. (cari US$)
 • Gıda, içecek ve tütün (% katma değer üretim)
 • Doğrudan Yabancı Yatırım, net (BoP, current US$)
 • Doğrudan Yabancı Yatırım, net sermaye girişi (% GSYH)
 • Doğrudan Yabancı Yatırım, net sermaye girişi (BoP, mevcut ABD$)
 • Doğrudan Yabancı Yatırım, net çıkışlar (% GSYİH)
 • GSYİH (sabit Milli Para Birimi)
 • GSYİH (cari Milli Para Birimi)
 • GSYİH (sabit 2005 ABD$)
 • GSYİH (cari US$)
 • GSYİH büyüme (yıllık %)
 • kişi başına GSYİH (sabit 2005 ABD$)
 • kişi başına GSYİH (sabit Milli Para Birimi)
 • kişi başına GSYİH (cari Milli Para Birimi)
 • Kişi başına GSYİH (cari ABD$)
 • kişi başına GSYİH büyüme (yıllık %)
 • GSYİH kişi başına, PPP (sürekli 2011 Uluslararası $)
 • GSYİH kişi başına, PPP (cari uluslararası $)
 • GSMH, PPP (sürekli 2011 Uluslararası $)
 • GSMH, PPP (cari uluslararası $)
 • Genel devlet nihai tüketim harcamaları (% GSYİH)
 • Genel devlet nihai tüketim harcamaları (yıllık % büyüme)
 • Genel devlet nihai tüketim harcamaları (sabit 2005 ABD$)
 • Genel devlet nihai tüketim harcamaları (sabit Milli Para Birimi)
 • Genel devlet nihai tüketim harcamaları (cari Milli Para Birimi)
 • Genel devlet nihai tüketim harcamaları (cari ABD$)
 • GSMH (sabit 2005 ABD$)
 • GSMH (sabit Milli Para Birimi)
 • GSMH (cari Milli Para Birimi)
 • GSMH (cari US$)
 • GSMH büyüme (yıllık %)
 • kişi başına düşen GSMH (sabit 2005 ABD$)
 • kişi başına GSMH (sabit Milli Para Birimi)
 • Kişi başına düşen GSMH (cari Milli Para Birimi)
 • GSMH kişi başına büyüme (yıllık %)
 • kişi başına düşen GSMH, Atlas yöntemi (cari US$)
 • GSMH kişi başına, PPP (sürekli 2011 Uluslararası $)
 • kişi başına düşen GSMH, PPP (cari uluslararası $)
 • GSMH, Atlas yöntemi (cari US$)
 • GSMH, PPP (sürekli 2011 Uluslararası $)
 • GSMH, PPP (cari uluslararası $)
 • Mal ihracatı (BoP, current US$)
 • Mal ithalatı (BoP, current US$)
 • Hibe hariç teknik işbirliği (BoP, current US$)
 • Gayri Safi Yurtiçi gelir (sabit 2005 ABD$)
 • Gayri Safi Yurtiçi gelir (sürekli Milli Para Birimi)
 • Gayri Safi Yurtiçi tasarruflar (% GSYİH)
 • Gayri Safi Yurtiçi tasarruflar (sürekli Milli Para Birimi)
 • Gayri safi yurtiçi tasarruflar (cari Milli Para Birimi)
 • Gayri Safi Yurtiçi tasarruflar (cari US$)
 • Gayri Safi sabit sermaye oluşumu özel sektör (% GSYİH)
 • Gayri safi sabit sermaye oluşumu özel sektör (mevcut Milli Para Birimi)
 • Gayri Safi Milli hasılasına (% GSYİH)
 • Gayri Safi Milli hasılasına (sabit 2005 ABD$)
 • Gayri Safi Milli hasılasına (sürekli Milli Para Birimi)
 • Gayri Safi Milli hasılasına (mevcut Milli Para Birimi)
 • gayri Safi milli gelir (cari ABD$)
 • Gayri Safi Milli hasılasına endeksleri (baz yıl değişir country)
 • Brüt tasarruf (% GSYİH)
 • Brüt tasarruf (% GSMH)
 • Brüt tasarruf (cari Milli Para Birimi)
 • Brüt tasarruf (cari US$)
 • Brüt katma değer de faktör maliyeti (sabit 2005 ABD$)
 • Brüt katma değer de faktör maliyeti (sabit Milli Para Birimi)
 • Brüt katma değer de faktör maliyeti (mevcut Milli Para Birimi)
 • Brüt katma değer de faktör maliyeti (cari ABD$)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları (yıllık % büyüme)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları (sabit 2005 ABD$)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları (sabit Milli Para Birimi)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları (cari Milli Para Birimi)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları (cari US$)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları kişi başına (sabit 2005 ABD$)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları kişi başına büyüme (yıllık %)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, vb. (% GSYİH)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, vb. (yıllık % büyüme)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, vb. (sabit 2005 ABD$)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, vb. (sürekli Milli Para Birimi)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, vb. (mevcut Milli Para Birimi)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, vb. (cari US$)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, PPP (sürekli 2011 Uluslararası $)
 • Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, PPP (cari uluslararası $)
 • IBRD kredileri ve IDA kredileri (DOD, mevcut ABD$)
 • IDA hibe (cari US$)
 • IFC, özel nonguaranteed (NFL, mevcut ABD$)
 • IMF ücretleri (İNT, mevcut ABD$)
 • IMF alımları (DİS, mevcut ABD$)
 • IMF alımları (AMT, mevcut ABD$)
 • IMF alımları ve ücretleri (TDS, mevcut ABD$)
 • İthalat mal ve hizmetler (% GSYİH)
 • İthalatta mal ve hizmetler (yıllık % büyüme)
 • İthalatta mal ve hizmetler (BoP, current US$)
 • İthalat mal ve hizmetler (sabit 2005 ABD$)
 • İthalat mal ve hizmetler (sabit Milli Para Birimi)
 • İthalatta mal ve hizmetler (güncel Milli Para Birimi)
 • İthalatta mal ve hizmetler (cari ABD$)
 • İthalat mal, hizmet ve birincil gelir (BoP, current US$)
 • Sanayi, katma değer (% GSYİH)
 • Sanayi, katma değer (yıllık % büyüme)
 • Sanayi, katma değer (sabit 2005 ABD$)
 • Sanayi, katma değer (sabit, Milli Para Birimi)
 • Sanayi, katma değer (cari Milli Para Birimi)
 • Sanayi, katma değer (cari US$)
 • Sigorta ve finansal hizmetler (% hizmet ihracatı, BoP)
 • Sigorta ve finansal hizmetler (% hizmet ithalatı, BoP)
 • Faiz borçları, uzun vadeli DOD (ABD$)
 • Faiz affedildi (cari ABD$)
 • Faiz ödemeleri dış borç (% ihracatının mal, hizmet ve birincil gelir)
 • Faiz ödemeleri dış borç stoku (% GSMH)
 • Faiz ödemeleri dış borç, uzun vadeli (İNT, mevcut ABD$)
 • Faiz ödemeleri dış borç, özel nonguaranteed (PNG) (İNT, mevcut ABD$)
 • Faiz ödemeleri dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) (İNT, mevcut ABD$)
 • Faiz ödemeleri dış borç, kısa vadeli (İNT, mevcut ABD$)
 • Faiz ödemeleri dış borç, toplam (İNT, mevcut ABD$)
 • Faiz denver da (büyük harf) (cari ABD$)
 • Makine ve ulaşım araçları (% katma değer üretim)
 • , Üretim, katma değer (% GSYİH)
 • Üretim, katma değer (yıllık % büyüme)
 • Üretim, katma değer (sabit 2005 ABD$)
 • Üretim, katma değer (sabit, Milli Para Birimi)
 • Üretim, katma değer (cari Milli Para Birimi)
 • Üretim, katma değer (cari US$)
 • çok Taraflı borç ( % ) toplam dış borç)
 • çok Taraflı borç servisi (% kamu ve kamu garantili borç servisi)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Avustralya (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Avusturya (cari US$)
 • Net ikili yardım akar DAC bağış, Belçika (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Kanada (cari US$)
 • Net ikili yardım akar DAC bağış, Çek Cumhuriyeti (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Danimarka (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Avrupa Birliği kurumları (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Finlandiya (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Fransa (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Almanya (mevcut ABD$)
 • Net ikili yardım akar DAC bağış, Yunanistan (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, İzlanda (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, İrlanda (cari US$)
 • Net ikili yardım akar DAC bağış, İtalya (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Japonya (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Kore Cumhuriyeti (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Lüksemburg (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Hollanda (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Yeni Zelanda (cari US$)
 • Net ikili yardım akar DAC bağış, Norveç (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Polonya (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Portekiz (cari US$)
 • Net ikili yardım akar DAC bağış, Slovak Cumhuriyeti (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Slovenya (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, İspanya (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, İsveç (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, İsviçre (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Toplam (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Birleşik Krallık (cari US$)
 • Net karşılıklı yardım akar DAC bağış, Amerika Birleşik Devletleri (cari US$)
 • Net sermaye hesabı (BoP, current US$)
 • Net değişim faiz borçları (cari US$)
 • Net cari transferler yurt dışından (sürekli Milli Para Birimi)
 • Net cari transferler yurt dışından (mevcut Milli Para Birimi)
 • Net cari transferler yurt dışından (cari US$)
 • Net hata ve noksan (BoP, current US$)
 • Net finansal hesap (BoP, current US$)
 • Net finansal akışları, ikili (NFL, mevcut ABD$)
 • Net finansal akımlar, IBRD (NFL, mevcut ABD$)
 • Net finansal akımlar, IDA (NFL, mevcut ABD$)
 • Net finansal akımlar, IMF ayrıcalıklı (NFL, mevcut ABD$)
 • Net finansal akımlar, IMF nonconcessional (NFL, mevcut ABD$)
 • Net finansal akımlar, Diğerleri (NFL, mevcut ABD$)
 • Net akışı üzerinde dış borç, uzun vadeli (NFL, mevcut ABD$)
 • Net akar üzerinde dış borç, özel nonguaranteed (PNG) (NFL, mevcut ABD$)
 • Net akar üzerinde dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) (NFL, mevcut ABD$)
 • Dış borç Net akışlar, kısa vadeli (NFL, mevcut ABD$)
 • Net gelir yurt dışından (sürekli Milli Para Birimi)
 • Net gelir yurt dışından (mevcut Milli Para Birimi)
 • Net gelir yurt dışından (cari US$)
 • Net ODA aldı (% merkezi yönetim gideri)
 • Net ODA aldı (% GSMH)
 • Net ODA aldı (% brüt sermaye oluşumu)
 • Net ODA aldı (% ithalatı mal, hizmet ve birincil gelir)
 • Net resmi yardım aldı (sürekli 2012 ABD doları)
 • Net resmi yardım aldı (cari US$)
 • Net resmi kalkınma yardımı ve resmi yardım aldı (sürekli 2012 ABD doları)
 • Net resmi kalkınma yardımı ve resmi yardım aldı (cari US$)
 • Net resmi kalkınma yardımı aldı (sürekli 2012 ABD doları)
 • Net resmi kalkınma yardımı aldı (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM ajansları, IAEA (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM ajansları, EKONOMİK (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM ajansları, UNAIDS (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM kuruluşları UNDP (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM ajansları, fırsatlar bağlamında (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM ajansları, UNDP (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM ajansları, UNHCR (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM kuruluşları, UNICEF (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM ajansları, UNPBF (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM ajansları, UNRWA (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM ajansları, UNTA (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM ajansları, WFP (cari US$)
 • Net resmi akımlar BM ajansları, KİM (cari US$)
 • Net birincil gelir (BoP, current US$)
 • Net ikincil gelir (BoP, current US$)
 • Net vergiler ürünleri (sürekli Milli Para Birimi)
 • Net vergiler ürünler (mevcut Milli Para Birimi)
 • Net vergiler ürünleri (cari US$)
 • Net ticari mal (BoP, current US$)
 • Net ticari mal ve hizmetler (BoP, current US$)
 • Diğer İmalat (% katma değer üretim)
 • Kişisel gelirleri, ödeme (cari US$)
 • Kişisel gelirleri, alınan (% GSYİH)
 • Kişisel gelirleri, alınan (cari US$)
 • Kişisel transferler, Makbuzlar (BoP, current US$)
 • PNG, tahvil (AMT, mevcut ABD$)
 • PNG, tahvil (DİS, mevcut ABD$)
 • PNG, tahvil (DOD, mevcut ABD$)
 • PNG, tahvil (İNT, mevcut ABD$)
 • PNG, tahvil (NFL, mevcut ABD$)
 • PNG, tahvil (TDS, mevcut ABD$)
 • PNG, ticari bankalar ve diğer alacaklılar (AMT, mevcut ABD$)
 • PNG, ticari bankalar ve diğer alacaklılar (DİS, mevcut ABD$)
 • PNG, ticari bankalar ve diğer alacaklılar (DOD, mevcut ABD$)
 • PNG, ticari bankalar ve diğer alacaklılar (İNT, mevcut ABD$)
 • PNG, ticari bankalar ve diğer alacaklılar (NFL, mevcut ABD$)
 • PNG, ticari bankalar ve diğer alacaklılar (TDS, mevcut ABD$)
 • Portföy sermaye net girişleri (BoP, current US$)
 • Portföy yatırımları, tahvilleri (PPG + PNG) (NFL, mevcut ABD$)
 • Portföy Yatırımları, net (BoP, current US$)
 • PPG, ikili (AMT, mevcut ABD$)
 • PPG, ikili (DİS, mevcut ABD$)
 • PPG, ikili (DOD, mevcut ABD$)
 • PPG, ikili (İNT, mevcut ABD$)
 • PPG, ikili (TDS, mevcut ABD$)
 • PPG, tahvil (AMT, mevcut ABD$)
 • PPG, tahvil (DİS, mevcut ABD$)
 • PPG, tahvil (DOD, mevcut ABD$)
 • PPG, tahvil (İNT, mevcut ABD$)
 • PPG, tahvil (NFL, mevcut ABD$)
 • PPG, tahvil (TDS, mevcut ABD$)
 • PPG, ticari bankalar (AMT, mevcut ABD$)
 • PPG, ticari bankalar (DİS, mevcut ABD$)
 • PPG, ticari bankalar (DOD, mevcut ABD$)
 • PPG, ticari bankalar (İNT, mevcut ABD$)
 • PPG, ticari bankalar (NFL, mevcut ABD$)
 • PPG, ticari bankalar (TDS, mevcut ABD$)
 • PPG, IBRD (AMT, mevcut ABD$)
 • PPG, IBRD (DİS, mevcut ABD$)
 • PPG, IBRD (DOD, mevcut ABD$)
 • PPG, IBRD (İNT, mevcut ABD$)
 • PPG, IBRD (TDS, mevcut ABD$)
 • PPG, diğer özel kredi kuruluşları (AMT, mevcut ABD$)
 • PPG, diğer özel kredi kuruluşları (DİS, mevcut ABD$)
 • PPG, diğer özel kredi kuruluşları (DOD, mevcut ABD$)
 • PPG, diğer özel kredi kuruluşları (İNT, mevcut ABD$)
 • PPG, diğer özel kredi kuruluşları (NFL, mevcut ABD$)
 • PPG, diğer özel kredi kuruluşları (TDS, mevcut ABD$)
 • PPP dönüşüm faktörü, GSYİH (Milli Para Birimi başına uluslararası birim)
 • PPP dönüşüm faktörü, Özel Tüketim (Milli Para Birimi başına uluslararası birim)
 • Bugünkü değer dış borç (% ihracatının mal, hizmet ve birincil gelir)
 • Bugünkü değer dış borcu (% GSMH)
 • Bugünkü değer dış borç (cari US$)
 • Fiyat düzeyi oranı PPP dönüşüm faktörü (GSYİH) piyasa döviz kuru
 • Birincil gelir üzerinde doğrudan yabancı yatırım, ödemeler (cari US$)
 • Birincil gelir ödemeleri (BoP, current US$)
 • Birincil gelir makbuzları (BoP, mevcut ABD$)
 • Anapara borçları, uzun vadeli Savunma Bakanlığı (ABD doları)
 • Anapara affetmiş (cari ABD doları)
 • Anapara geri ödemeleri dış borç, uzun vadeli (AMT, mevcut ABD$)
 • Anapara geri ödemeleri dış borç, uzun vadeli + IMF (AMT, mevcut ABD$)
 • Anapara geri ödemeleri dış borç, özel nonguaranteed (PNG) (AMT, mevcut ABD$)
 • Anapara geri ödemeleri dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) (AMT, mevcut ABD$)
 • Asıl denver da (cari ABD doları)
 • Kamu ve kamu garantili borç servisi (% ihracatının mal, hizmet ve birincil gelir)
 • Kamu ve kamu garantili borç servisi (% GSMH)
 • Saklı tutar ve ilgili öğeler (BoP, current US$)
 • Bakiye, borç stoku-akış uzlaşma (cari US$)
 • İkincil gelir makbuzları (BoP, current US$)
 • İkincil gelir, diğer sektörler ödemeler (BoP, mevcut ABD$)
 • Hizmet ihracatı (BoP, current US$)
 • Hizmet ithalatı (BoP, current US$)
 • Hizmetleri, vb., katma değer (% GSYİH)
 • Hizmetleri, vb., katma değer (yıllık % büyüme)
 • Hizmetleri, vb., katma değer (sabit 2005 ABD$)
 • Hizmetler, vb., katma değer (sabit, Milli Para Birimi)
 • Hizmetleri, vb., katma değer (cari Milli Para Birimi)
 • Hizmetleri, vb., katma değer (cari US$)
 • Kısa vadeli borç (% ihracatının mal, hizmet ve birincil gelir)
 • Kısa vadeli borç ( % ) toplam dış borç)
 • Kısa vadeli borç (toplam % saklıdır)
 • Açısından ticaret ayarı (sürekli Milli Para Birimi)
 • Tekstil ve konfeksiyon (% katma değer üretim)
 • Toplam miktar borç ertelenmişti (cari US$)
 • Toplam değişim dış borç stoku (cari US$)
 • Toplam borç servisi (% ihracatının mal, hizmet ve birincil gelir)
 • Toplam borç servisi (% GSMH)
 • Toplam rezerv (% toplam dış borç)
 • Toplam rezervler (altın içerir, mevcut ABD$)
 • Toplam rezervler ay ithalat
 • Toplam altın rezervleri eksi (cari US$)
 • Ticaret (% GSYİH)
 • Ticaret Hizmetleri (% GSYİH)
 • Seyahat hizmetleri (% hizmet ihracatı, BoP)
 • Seyahat hizmetleri (% hizmet ithalatı, BoP)
 • Kullanın IMF kredisi (DOD, mevcut ABD$)