• Düzeltilmiş net kayıt oranı, İlköğretim (% ilkokul çağındaki çocukların)
 • Düzeltilmiş net kayıt oranı, İlköğretim, kadın (% ilkokul çağındaki çocukların)
 • Düzeltilmiş net kayıt oranı, İlköğretim, erkek (% ilkokul çağındaki çocuklar)
 • Okur-yazarlık oranı, yetişkin toplam (% insanlar 15 yaş ve üstü
 • Okur-yazarlık oranı, yetişkin kadın (% kadınların 15 yaş ve üstü
 • Okur-yazarlık oranı, erişkin erkek (% erkekler 15 yaş ve üzeri)
 • Tüm eğitim çalışanları tazminat, İlköğretim (% toplam harcamaları ile birincil kamu kurumları)
 • Tüm eğitim çalışanları tazminat, ikincil (% toplam harcama ikincil kamu kurumları)
 • Tüm eğitim çalışanları tazminat, üçüncül (% toplam harcama Tersiyer kamu kurumları)
 • Tüm eğitim çalışanları tazminat toplam (% toplam harcamalar içinde kamu kurumları)
 • Mevcut eğitim harcamaları, İlköğretim (% toplam harcamaları ile birincil kamu kurumları)
 • Mevcut eğitim harcamaları, ikincil (% toplam harcama ikincil kamu kurumları)
 • Mevcut eğitim harcamaları, üçüncül (% toplam harcama Tersiyer kamu kurumları)
 • Mevcut eğitim harcamaları, toplam (% toplam harcamalar içinde kamu kurumları)
 • İlköğretim, öğrencilerin
 • orta öğretim öğrencileri
 • Ortaöğretim, öğrencilerin genel
 • Ortaöğretim, mesleki öğrenciler
 • Hükümet eğitim harcamaları, toplam (% hükümet harcamaları)
 • Harcamaları İlköğretim (% hükümet harcamaları eğitim)
 • Harcamaları ortaöğretim (% hükümet harcamaları eğitim
 • Harcamaları yüksek öğrenim (% hükümet harcamaları eğitim)
 • kamu harcamaları eğitim, toplam (% GSYİH)
 • kamu harcamaları öğrenci başına, İlköğretim (% kişi başına GSYİH)
 • kamu harcamaları öğrenci başına, ikincil (% kişi başına GSYİH)
 • kamu harcamaları öğrenci başına, üçüncül (% kişi başına GSYİH)
 • Okul kaydı, hizmet (% brüt)
 • Okula kayıt, hizmet, kadın (% brüt)
 • Okula kayıt, hizmet, erkek (% brüt)
 • Okula kayıt, birincil ve ikincil (brüt), toplumsal cinsiyet eşitliği Endeksi (GPI)
 • Okul kaydı, ilkokul (% brüt)
 • Okul kaydı, ilkokul, dişi (% brüt)
 • Okula kayıt, birincil (brüt), toplumsal cinsiyet eşitliği Endeksi (GPI)
 • Okul kaydı, ilkokul, erkek (% brüt)
 • Okul kaydı, ikincil (% brüt)
 • Okul kaydı, ikincil, kadın (% brüt)
 • Okula kayıt, ikincil (brüt), toplumsal cinsiyet eşitliği Endeksi (GPI)
 • Okul kaydı, ikincil, erkek (% brüt)
 • Okula kayıt, üçüncül (% brüt)
 • Okula kayıt, üçüncül, kadın (% brüt)
 • Okula kayıt, üçüncül (brüt), toplumsal cinsiyet eşitliği Endeksi (GPI)
 • Okula kayıt, üçüncül, erkek (% brüt)
 • alımların oranı ilkokul, İlköğretim, toplam (% ilgili yaş grubu)
 • Alımların oranı ilkokul, İlköğretim, kadın (% ilgili yaş grubu)
 • alımların oranı birinci sınıf İlköğretim, erkek (% ilgili yaş grubu)
 • ortaokul tamamlama oranı, toplam (% ilgili yaş grubu)
 • Ortaokul tamamlama oranı, kadın (% ilgili yaş grubu)
 • Düşük ortaöğretim tamamlama oranı, erkek (% ilgili yaş grubu)
 • Okul kaydı, ilkokul (% net)
 • Okula kayıt, İlköğretim, kadın (% net)
 • Okul kaydı, ilkokul, erkek (% net)
 • Okula kayıt, ikincil (% net)
 • Okula kayıt, ikincil, kadın (% net)
 • Okula kayıt, ikincil, erkek (% net)
 • Net emme oranı grade 1 (% resmi okul çağındaki nüfus)
 • Net emme oranı grade 1, kadın (% resmi okul çağındaki nüfus)
 • Net emme oranı grade 1, erkek (% resmi okul çağındaki nüfus)
 • ortaokul başlangıç yaşı (yıl)
 • İlköğretim Okulu başlangıç yaşı (yıl)
 • Çocuklar okuldan, İlköğretim
 • Çocukları okuldan, İlköğretim, kadın
 • Çocuk okuldan, ilkokul, erkek
 • Okul kaydı, ilkokul, özel ( % ) toplam birincil)
 • Okul kaydı, ikincil, özel (% toplam ikincil)
 • Eğitimli öğretmenlerin temel eğitim, kadın (% kadın öğretmenler)
 • öğretmenler İlköğretim, erkek (% erkek öğretmen)
 • Tekrarlayıcı, İlköğretim, toplam (toplam % kayıt)
 • Tekrarlayıcı, İlköğretim, kadın (% kadın kayıt)
 • Tekrarlayıcı, İlköğretim, erkek (% erkek kayıt)
 • Tekrarlayıcı, ikincil, toplam (toplam % kayıt)
 • Tekrarlayıcı, ikincil, kadın (% kadın kayıt)
 • Tekrarlayıcı, ikincil, erkek (% erkek kayıt)
 • İlköğretim, öğrenciler (% kadın)
 • orta öğretim öğrencileri (% kadın)
 • Ortaöğretim genel öğrenci (% kadın)
 • Ortaöğretim, mesleki öğrenciler (% kadın)
 • İlköğretim, öğretmenler (% kadın)
 • Eğitimli öğretmenler İlköğretim (% toplam öğretmen)
 • orta öğretim öğretmeni (% kadın)
 • Yüksek öğrenim, akademik personel (% kadın)
 • İlköğretim tamamlama oranı, toplam (% ilgili yaş grubu)
 • İlköğretim tamamlama oranı, kadın (% ilgili yaş grubu)
 • İlköğretim tamamlama oranı, erkek (% ilgili yaş grubu)
 • İlerleme ortaokul (%)
 • İlerleme ortaokul, kadın (%)
 • İlerleme lise, erkek (%)
 • Öğrenci-öğretmen oranı, İlköğretim
 • Öğrenci-öğretmen oranı, ikincil
 • Kalıcılık için 5. sınıf toplam (% uygulanması
 • Kalıcılık için 5. sınıf, kadın (% uygulanması
 • Kalıcılık için 5. sınıf, erkek (% uygulanması
 • Kalıcılık için son sınıf İlköğretim toplam (% uygulanması
 • Kalıcılık için son sınıf İlköğretim, kadın (% uygulanması
 • Kalıcılık için son sınıf İlköğretim, erkek (% uygulanması
 • İlköğretim, öğretmenler,
 • Ortaöğretim, öğretmenler,
 • Ortaöğretim, öğretmen, kadın
 • temel eğitim süresi (yıl)
 • orta öğretim süresi (yıl)
 • Okur-yazarlık oranı, gençlik toplam (% insanlar 15-24 yaş)
 • Okuryazarlık oranı, gençlik kadın (% kadın 15-24 yaş)
 • Okuryazarlık oranı, gençler (15-24 yaş), toplumsal cinsiyet eşitliği Endeksi (GPI)
 • Okur-yazarlık oranı, gençlik erkek (% erkek yaş 15-24)